Rechtsanwalt- Dikigoros

Spyridon Spyridis LL.M.

Spyridon Spyridis
14. Februar 2012

Στα πλαίσια της σύγχρονης εικόνας της Ελλάδας και με την αβεβαιότητα για το μέλλον πλέον να στιγματίζει κάθε ελληνικό νοικοκυριό, πολλοί συμπολίτες μας αποφασίζουν να τολμήσουν το βήμα της μετανάστευσης δοκιμάζοντας την τύχη τους σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μεταβαίνουν σε εντελώς άγνωστο περιβάλλον γι αυτούς και πολλές είναι οι ανάγκες που μπορούν να προκύψουν,  σώφρων θα ήταν να έχει κανείς μαζί του πάντα μία σειρά από έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα, τόσο στην ανεύρεση εργασίας, όσο και στην επαφή και επικοινωνία με αρχές και υπηρεσίες.

Τα ακόλουθα πιστοποιητικά έγγραφα καλό θα ήταν να μην λείπουν από κανέναν ο οποίος θα τολμήσει το βήμα της μετανάστευσης προκειμένου νομικά να είναι τουλάχιστον σε γενικά πλαίσια προετοιμασμένος για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει.

 • Αστυνομική ταυτότητα ή ισχύων διαβατήριο
 • πιστοποιητικό γεννήσεως από τον δήμο που είναι εγγραμμένος
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση που είναι παντρεμένος
 • ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως των τέκνων του σε περίπτωση που έχει
 • βεβαίωση ΟΑΕΔ εάν τυγχάνει άνεργος και εάν λαμβάνετε κάποιο επίδομα από εκεί, άλλως βεβαίωση ότι δεν λαμβάνει κάποιο επίδομα από εκεί ούτε για τον ίδιο ούτε για τα τέκνα του.
 • Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας

Τα ανωτέρω πρέπει να είναι κατά προτίμηση μεταφρασμένα επίσημα ( δεν αρκεί απλή μετάφραση δικηγόρου) στη γλώσσα  της χώρας υποδοχής και να φέρουν και τη σφραγίδα Αποστίλε.

Σαφώς μπορούν να προκύψουν και περαιτέρω ανάγκες για τις οποίες τα ανωτέρω έγγραφα δεν θα φανούν αρκετά ( πχ μπορεί να χρειαστούν απολυτήριο σχολείου ή σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες κτλ) , πλην όμως  τα ανωτέρω έγγραφα καλό θα είναι να τα φέρουμε σε κάθε περίπτωση μαζί μας.


11. August 2010

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 

Από τα τέλη του 2008 τέθηκε πλέον σε εφαρμογή ο Κανονισμός ΕΚ 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 στα πλαίσια προσπάθειας δημιουργίας ενός δικτύου επιδίωξης διευκόλυνσης επιδίκασης απαιτήσεων κατοίκων των κρατών μελών και χωρίς αυτή να προσκρούει στις δυσκολίες της διαφορετικότητας των διαφορετικών κρατικών νομικών συστημάτων.  Ο εν λόγο  κανονισμός θεσπίζει τη διαδικασία της ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής. Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής αναγνωρίζεται και εκτελείται σε όλα τα κράτη μέλη, εκτός από τη Δανία, χωρίς να απαιτείται η αναγνώριση της εκτελεστότητάς της. Ο κανονισμός εξασφαλίζει δηλαδή την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής σε όλα τα κράτη μέλη, με τη θέσπιση πάγιων  κανόνων, η τήρηση των οποίων καθιστά περιττή την οποιαδήποτε  τυχόν ενδιάμεση διαδικασία στο κράτος μέλος εκτέλεσης πριν από την αναγνώριση και την εκτέλεση.

Weiterlesen >>10. August 2010

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

 

Με αφορμή πρόσφατη υπόθεση που χειρίστηκα, ενδιαφέρον είναι να  θίξω  ένα ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο μάλιστα πολλές φορές τυγχάνει αντικείμενο εκμετάλλευσης και διαφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων . Με τη λεγόμενη δικαστική συμπαράσταση, ένα άτομο χάνει τη δικαιοπρακτική ικανότητά του και τίθεται υπό τη δικαστική συμπαράσταση τρίτου προσώπου.

Οι όροι και προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της διαδικασίας αυτής, είναι σαφείς και συγκεκριμένοι  και μάλιστα, οι προϋποθέσεις έχουν τεθεί περιοριστικά στο νόμο, προκειμένου να αποφευχθεί κατάχρηση του θεσμού του δικαστικού συμπαραστάτη και να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του συμπαραστατούμενου.

Weiterlesen >>31. Mrz 2010

Κληρονομική διαδοχή

Ο αστικός Κώδικας ορίζει: Κατά το θάνατο του προσώπου η περιουσία του ως σύνολο (κληρονομιά) περιέρχεται από το νόμο ή από διαθήκη σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα (κληρονόμοι). Η κληρονομική διαδοχή από το νόμο επέρχεται όταν δεν υπάρχει διαθήκη, ή όταν η διαδοχή από διαθήκη ματαιωθεί ολικά ή μερικά.

 

Weiterlesen >>29. Januar 2010

 

Ακολουθούν κάποιες γενικές πληροφορίες και σχετικά με το δικαίωμά Σας να αιτηθείται επίδομα ΕΚΑΣ.

Προϋποθέσεις:

 • Συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος θανάτου (για τους συνταξιούχους αναπηρίας, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου δεν απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας). και
 • Το συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις του έτους 2008 να μην υπερβαίνει το ποσό των 7.750,42€.
 • Το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2008 να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.042,16€.
 • Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα του έτους 2008 να μην υπερβαίνει το ποσό των 14.070,73€.
 Η κλιμάκωση στο ποσό του ΕΚΑΣ, με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λπ.), διαμορφώνεται για το 2008 ως εξής:
 


Weiterlesen >>ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Άρθρο της Δικηγόρου Θεσσαλονίκης Βίκη Α. Καλανταρίδου, αποκλειστικής συνεργάτιδος της δικηγορικής μας εταιρείας στην ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.


      Στις 17.06.2008 ξεκίνησε η κτηματογράφηση 107 νέων περιοχών των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης και στις έδρες όλων των Νομών της χώρας που δεν είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο με παλαιότερα προγράμματα. Πρόκειται για το σημαντικότερο πρόγραμμα που έγινε μέχρι σήμερα, με το οποίο θα κτηματογραφηθούν 3,1 εκατ. στρέμματα και θα καταγραφούν 6,7 εκατ. δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητα. Με την ολοκλήρωση και αυτού του προγράμματος το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας. Οι 107 νέες περιοχές που εντάσσονται στο Κτηματολόγιο είναι: 69 Δήμοι στην Αττική, 15 στη Θεσσαλονίκη και 23 Δήμοι στους Νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Ζακύνθου, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρέβεζας, Σάμου, Φθιώτιδας, Φλώρινας και Χαλκιδικής

      Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι ένα ενιαίο και διαρκώς ενημερωμένο σύστημα πληροφοριών που καταγράφει τις νομικές, τεχνικές και άλλες πρόσθετες πληροφορίες για τα ακίνητα, με την ευθύνη και την εγγύηση του Δημοσίου. Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, αξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των συναλλαγών.

      Σκοπός του Εθνικού Κτηματολογίου:

-         Καταγράφει με βάση το ακίνητο και όχι τον ιδιοκτήτη.

-         Δεν καταγράφει απλώς την ιδιοκτησία του κάθε πολίτη, την κατοχυρώνει.

-         Οριοθετεί για πρώτη φορά και αμετάκλητα τη δημόσια και δημοτική περιουσία.

-         Προστατεύει μόνιμα τα δάση μας και τον αιγιαλό, έτσι ώστε να μην μπορούν να καταπατηθούν και να κτιστούν.

-         Εγγυάται τις πληροφορίες που καταγράφει.

-         Απλοποιεί τις μεταβιβάσεις ακινήτων και καταπολεμά τη γραφειοκρατία.

-         Διαμορφώνει ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων.  


      Κατά συνέπεια όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο σε κάποιες από τις 107 υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Ν.2308/1995. Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, ο δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, ο δικαιούχος εμπράγματης εσφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2664/1998. Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση εντός μηνός από την απόκτηση του δικαιώματος, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Τέλος υποχρέωση υποβολής έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. σύνδικος πτώχευσης, εκκαθαριστής διαθήκης κ.λ.π.).

      Η δήλωση αφορά το δικαίωμα και όχι το ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε παραπάνω από ένα άτομο, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σ’ αυτό, να το δηλώσουν. Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση υποβολής δήλωσης αφορά όλα τα ακίνητα των 107 περιοχών, είτε είναι αστικά, είτε αγροτικά, είτε είναι οικοδομημένα, είτε όχι.

      Σημειώνουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάψετε μαζί με το έντυπο της δήλωσης είναι: απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σας σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια), απλά φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών μεταγραφής των παραπάνω πράξεων, απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίσης, κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος. Στην περίπτωση που τρίτος καταθέτει τη δήλωση σας απαιτείται απλή εξουσιοδότηση.

      Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.2308/1995, που διέπει τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για κατοίκους ημεδαπής και για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού ορίστηκε τελικώς στους έξι (6) μήνες από 17.06.2008 έως 30.12.2008. Βέβαια εξακολουθεί να γίνεται εκπρόθεση παραλαβή δηλώσεων με επιβολή προστίμου μέχρι και την πρώτη ανάρτηση των πινάκων, που θα πραγματοποιηθεί σε ενάμιση χρόνο από σήμερα.

      Το ύψος του προστίμου έχει καθοριστεί ως εξής:

α) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μικρότερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 120 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερου των 400 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 150 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μικρότερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου με κτίσμα εμβαδού μεγαλύτερου των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής.

β) σε 100 ευρώ για δικαίωμα διηρημένης ιδιοκτησίας μικρότερης των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 250 ευρώ για δικαίωμα επί διηρημένης ιδιοκτησίας μεγαλύτερης των 200 τ.μ. εντός αστικής περιοχής, σε 50 ευρώ για δικαίωμα επί βοηθητικού χώρου εντός αστικής περιοχής.

γ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μικρότερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 100 ευρώ για δικαίωμα επί αδόμητου γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα σε αγροτική περιοχή, σε 200 ευρώ για δικαίωμα επί γεωτεμαχίου μεγαλύτερο από 4 στρέμματα με κτίσμα σε αγροτική περιοχή.

δ) σε 70 ευρώ για δικαίωμα επί οιουδήποτε άλλου εγγραπτέου δικαιώματος που δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις.

       Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 12.12.2008 τα ανωτέρω πρόστιμα θα επιβληθούν κατά το ήμισυ, με εξαίρεση τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι τις 12.12.2008.

      Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο στην περίπτωση κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε σχετικό αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης, στην περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πρίν από την υποβολή της δήλωσης του και στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

Hi, hier kannst Du Bilder und Text hinzufügen. Einfach auf den Link "Inhalt bearbeiten" oben links klicken!